Tisagenlekleucel (Kymriah) til behandling av voksne med refraktær eller residivert follikulært lymfom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tisagenlekleucel-kymriah-til-behandling-av-voksne-med-refraktaer-eller-residivert-follikulaert-lymfom)