Tocilizumab (RoActemra) til behandling av alvorlig eller livstruende cytokinfrigjøringssyndrom ved CAR T-celleterapi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tocilizumab-roactemra-til-behandling-av-alvorlig-eller-livstruende-cytokinfrigjoringssyndrom-ved-car-t-celleterapi)