Tocilizumab (RoActemra) til behandling av covid-19 hos voksne sykehusinnlagte pasienter som behandles med kortikosteroider og trenger oksygen eller mekanisk ventilasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tocilizumab-roactemra-til-behandling-av-covid-19-hos-voksne-sykehusinnlagte-pasienter-som-behandles-med-kortikosteroider-og-trenger-oksygen-eller-mekanisk-ventilasjon)