Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av revmatoid artritt (RA)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tofacitinib-xeljanz-til-behandling-av-revmatoid-artritt-ra)