Trastuzumab emtansine (Kadcyla) til adjuvant behandling av HER2 positiv, tidlig brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/trastuzumab-emtansine-kadcyla-til-adjuvant-behandling-av-her2-positiv-tidlig-brystkreft)