Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv adenokarsinom som har mottatt én tidligere anti-HER2-basert behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/trastuzumabderukstekan-enhertu-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-lokalavansert-eller-metastatisk-her2-positiv-adenokarsinom-som-har-mottatt-en-tidligere-anti-her2-basert-behandling)