Trientintetrahydroklorid (Cuprior) til behandling av Wilsons sykdom i pasienter ≥5 år som ikke tåler behandling med D-penicillamin

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/trientintetrahydroklorid-cuprior-til-behandling-av-wilsons-sykdom-i-pasienter-5-ar-som-ikke-taler-behandling-med-d-penicillamin)