Trifluridine / tipiracil (Lonsurf) til behandling av kreft i magesekken

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/trifluridine-tipiracil-lonsurf-til-behandling-av-kreft-i-magesekken)