Tucatinib i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av inoperabel lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, inkludert pasienter med hjernemetastaser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tucatinib-i-kombinasjon-med-trastuzumab-og-kapecitabin-til-behandling-av-inoperabel-lokalavansert-eller-metastatisk-her2-positiv-brystkreft-inkludert-pasienter-med-hjernemetastaser)