Umeklidinium (Incruse/Rolufta Ellipta) til forebyggende behandling av forverrelse ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/umeklidinium-incruse-rolufta-ellipta-til-forebyggende-behandling-av-forverrelse-ved-kronisk-obstruktiv-lungesykdom-kols)