Umeklidinium/Vilanterol (Laventair Ellipta og Anoro Ellipta) til forebyggende behandling av forverrelse ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/umeklidinium-vilanterol-laventair-ellipta-og-anoro-ellipta-til-forebyggende-behandling-av-forverrelse-ved-kronisk-obstruktiv-lungesykdom-kols)