Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/upadacitinib-rinvoq-til-behandling-av-aktiv-ankyloserende-spondylitt-as-hos-voksne-pasienter)