Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/upadacitinib-rinvoq-til-behandling-av-aktiv-psoriasisartritt-hos-voksne-pasienter)