Ustekinumab (Stelara) til behandling av ulcerøs kolitt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ustekinumab-stelara-til-behandling-av-ulceros-kolitt)