Valoctocogen roxaparvovec til behandling av alvorlig hemofili A hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/valoctocogen-roxaparvovec-til-behandling-av-alvorlig-hemofili-a-hos-voksne)