Vedolizumab (Entyvio) til behandling av voksne pasienter med pouchitt, som har gjennomgått proktokolektomi med ileoanalt bekkenreservoar (IPAA) ved ulcerøs kolitt, og som ikke tolerere eller responderer på behandling med antibiotika

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/vedolizumab-entyvio-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-pouchitt-som-har-gjennomgatt-proktokolektomi-med-ileoanalt-bekkenreservoar-ipaa-ved-ulceros-kolitt-og-som-ikke-tolerere-eller-responderer-pa-behandling-med-antibiotika)