Venetoklaks i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/venetoklaks-i-kombinasjon-med-obinituzumab-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-tidligere-ubehandlet-kronisk-lymfatisk-leukemi-kll)