Vericiguat til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/vericiguat-til-behandling-av-symptomatisk-kronisk-hjertesvikt-med-redusert-ejeksjonsfraksjon)