Vigabatrin (Kigabeq) som monoterapi til behandling av infantile spasmer (Wests syndrom) og til kombinasjonsbehandling av resistent partiell epilepsi hos spedbarn og barn

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/vigabatrin-kigabeq-som-monoterapi-til-behandling-av-infantile-spasmer-wests-syndrom-og-til-kombinasjonsbehandling-av-resistent-partiell-epilepsi-hos-spedbarn-og-barn)