Voklosporin til behandling av voksne pasienter med klasse 3,4,5 (og blandede klasser 3/4 og 4/5) lupusnefritt i kombinasjon med immunsuppressiv behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/voklosporin-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-klasse-3-4-5-og-blandede-klasser-3-4-og-4-5-lupusnefritt-i-kombinasjon-med-immunsuppressiv-behandling)