Zilver PTX, medikamentavgivende stenter i behandling av perifer arteriesykdom lokalisert til under kneet (i femoropoplitiale kar)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/zilver-ptx-medikamentavgivende-stenter-i-behandling-av-perifer-arteriesykdom-lokalisert-til-under-kneet-i-femoropoplitiale-kar)