Ballongbasert lungeangioplasti (BPA) i behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/luftveier/ballongbasert-lungeangioplasti-bpa-i-behandling-av-kronisk-tromboembolisk-pulmonal-hypertensjon)