Endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/luftveier/endoskopisk-lungevolumreduksjon-i-behandling-av-avansert-emfysem)