Ikke-invasiv bærbar ventilator (NIOV) i behandling av respirasjonssvikt hos pasienter med ulike typer lungesykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/luftveier/ikke-invasiv-baerbar-ventilator-niov-i-behandling-av-respirasjonssvikt-hos-pasienter-med-ulike-typer-lungesykdom)