Necitumumab i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin for førstelinjebehandling av avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/luftveier/necitumumab-i-kombinasjon-med-gemcitabin-og-cisplatin-for-forstelinjebehandling-av-avansert-og-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft)