Spytteprøve (infrarød spektroskopi) i diagnostikk og overvåking av kronisk oppstruktiv lungesykdom (KOLS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/luftveier/spytteprove-infrarod-spektroskopi-i-diagnostikk-og-overvaking-av-kronisk-oppstruktiv-lungesykdom-kols)