Elektroterapi i behandling av hemoroider

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/mage-og-tarm/elektroterapi-i-behandling-av-hemoroider)