Endoskopisk karbondioksid laserkirurgi i behandling av svelgebesvær (orofaryngeal dysfagi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/mage-og-tarm/endoskopisk-karbondioksid-laserkirurgi-i-behandling-av-svelgebesvaer-orofaryngeal-dysfagi)