Endoskopisk transluminal pankreatisk nekrosektomi (fjerning av dødt vev fra bukspyttkjertelen)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/mage-og-tarm/endoskopisk-transluminal-pankreatisk-nekrosektomi-fjerning-av-dodt-vev-fra-bukspyttkjertelen)