Transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) ved maligne og benigne tilstander i rektum

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/mage-og-tarm/transanal-total-mesorektal-eksisjon-tatme-ved-maligne-og-benigne-tilstander-i-rektum)