Endoskopisk behandling av skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) med isjias

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/endoskopisk-behandling-av-skiveprolaps-i-korsryggen-lumbalt-skiveprolaps-med-isjias)