Forebygging av fallskader ved hjelp av hofetbeskytter med monitor (Fall-Safe-Assist device)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/forebygging-av-fallskader-ved-hjelp-av-hofetbeskytter-med-monitor-fall-safe-assist-device)