Implantasjon av belastnings- og støtdemper ved moderat symptomgivende medial kneartrose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/implantasjon-av-belastnings-og-stotdemper-ved-moderat-symptomgivende-medial-kneartrose)