Kyndrisa (Drisapersen) til behandling av pasienter med Duchenne muskeldystrofi med dystrofin genmutasjon mottakelig for en ekson 51 skipping

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/kyndrisa-drisapersen-til-behandling-av-pasienter-med-duchenne-muskeldystrofi-med-dystrofin-genmutasjon-mottakelig-for-en-ekson-51-skipping)