Mekanisk traksjon i behandling av artose i knær

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/mekanisk-traksjon-i-behandling-av-artose-i-knaer)