Mikrokirurgi på mellomvirvelskive ved korsrygg- og isjiassmerter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/mikrokirurgi-pa-mellomvirvelskive-ved-korsrygg-og-isjiassmerter)