Mikrostrukturelle implantater uten autologe stamceller i behandling av kneskader

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/muskel-og-skjelett/mikrostrukturelle-implantater-uten-autologe-stamceller-i-behandling-av-kneskader)