Nusinersen til behandling av spinal muskelatrofi (SMA)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/muskel-og-skjelett/nusinersen-i-behandling-av-infantil-spinal-muskel-atrofi)