Høyfrekvens ryggmargsstimulering i behandling av kronisk smerte

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/nevrologi/hoyfrekvens-ryggmargsstimulering-i-behandling-av-kronisk-smerte)