Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) ved hjerneslag

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/nevrologi/intermitterende-pneumatisk-kompresjon-for-a-forebygge-dyp-venetrombose-dvt-ved-hjerneslag)