Magnetisk resonans (MR) veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd (ExAblate,TomAblate) i behandling av essensiell tremor, nevropatiske smerter (nevralgi) og Parkinsons sykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/nevrologi/magnetisk-resonans-mr-veiledet-hoy-intensitet-fokusert-ultralyd-exablate-tomablate-i-behandling-av-essensiell-tremor-nevropatiske-smerter-nevralgi-og-parkinsons-sykdom)