Radiofrekvens ablasjon i behandling av symptomatisk Mortons metatarsalgi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/nevrologi/radiofrekvens-ablasjon-i-behandling-av-symptomatisk-mortons-metatarsalgi)