Bærbart dialyseapparat ved alvorlig nyresvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/nyrer-og-urinveier/baerbart-dialyseapparat-ved-alvorlig-nyresvikt)