Gelesvamp innsatt med vektstfaktor i behandling av trommehinneruptur

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/ore-nese-og-hals/gelesvamp-innsatt-med-vektstfaktor-i-behandling-av-trommehinneruptur)