Inspire, et system for stimulering av øvre luftveier ved obstruktivt søvnapnoesyndrom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/ore-nese-og-hals/inspire-et-system-for-stimulering-av-ovre-luftveier-ved-obstruktivt-sovnapnoesyndrom)