Vevsreduksjon ved bruk av radiofrekvensbehandling av hypertrofiske neseslimhinner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/ore-nese-og-hals/vevsreduksjon-ved-bruk-av-radiofrekvensbehandling-av-hypertrofiske-neseslimhinner)