Autolog stamcellebehandling (Holoclar) ved moderate og alvorlige etse- og brannskader i øyet (mangel på limbus-stamceller)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/oye/autolog-stamcellebehandling-holoclar-ved-moderate-og-alvorlige-etse-og-brannskader-i-oyet-mangel-pa-limbus-stamceller)