Implanterbar mini-teleskoplinse (Implantable Miniature Telescope) ved avansert aldersrelatert makuladegenerasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/oye/implanterbar-mini-teleskoplinse-implantable-miniature-telescope-ved-avansert-aldersrelatert-makuladegenerasjon)