Innlegg av en subretinal protese ved netthinnedegenerasjon (retinitis pigmentosa)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/oye/innlegg-av-en-subretinal-protese-ved-netthinnedegenerasjon-retinitis-pigmentosa)