Laserbasert fotokoagulering (Navilas) til behandling av ulike øyesykdommer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/oye/laserbasert-fotokoagulering-navilas-til-behandling-av-ulike-oyesykdommer)